wil je meer weten over wiki’s dan we in de bijeenkomst hebben gezien? Wil je weten hoe je er mee leert werken? Dan heb ik twee tips voor je:

1. de leereenheid samenwerkend leren in een wiki waarin je de basisbeginselen van een wiki leert kennen en je er zelf mee aan de slag gaat.

2. ding 11 van de 23OVCdingen-site die ik eerder noemde. Hier vind je opdrachten over wiki, achtergrondinformatie bij wiki…

(en dan tussen haakjes tip 3: maak een afspraak met Seblogski of met mij om eens te laten zien wat wij er al mee doen en hoe we dat gedaan hebben)