Vandaag hebben we met de deelnemende docenten en iemand van Thieme Meulenhoff onze pilot geëvalueerd tot nu toe. De positieve punten zijn overduidelijk meer motivatie en participatie van leerlingen tijdens de les, gebruiksgemak en actualiteit van het materiaal. We hadden wel wat punten waar we met z’n allen tegenaan zijn gelopen:

– er ontbreekt een handleiding voor DDK. We zijn het er allemaal over eens dat een boekwerkje dat je naast je laptop kunt leggen toch wel heel handig is.

– de techniek is nog lang niet altijd goed: audio reageert traag, knoppen reageren soms niet enz.

– er zitten nog veel fouten in het materiaal die soms erg onhandig zijn: antwoorden die niet verschijnen, animaties die ontbreken enz.

We hebben het ook nog gehad over het vraagstuk digitaal materiaal vs. werkboek, omdat er bij ons in de mavo op dit moment zonder werkboeken gewerkt wordt en we daardoor tegen hele nieuwe problemen aanlopen.

Zelf materiaal aanpassen blijken we nog nauwelijks te doen, maar dat is niet zo vreemd gezien het feit dat we het aan het uittesten zijn, als we volgend jaar echt met DDK zouden gaan werken dan wordt aanpassen veel makkelijker.

Al met al een nuttige bijeenkomst, nu op naar de volgende weken werken met de presentaties! De tijd gaat nu vliegen, het einde van het jaar komt steeds dichterbij!

Advertenties